top of page

 

 

 

גליונות:

- אפריל 2015

יולי 2015

- נובמבר 2015

- ינואר 2016

- מרץ 2016

מאי 2016

- יוני 2016

אוגוסט 2016

- אפריל 2017

- יוני 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נשיאת האגודה: דר' יבגניה דור, מרכז מחקר נוה יער. evgeniad@volcani.agri.gov.il

מזכיר האגודה: מאור מצרפי, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית. maor.matzrafi@mail.huji.ac.il

העורך הראשון של הגיליון האלקטרוני: דר' ישעיהו (שייקה) קלייפלד ז"ל

עורך נוכחי: דר' חנן אייזנברג, מרכז מחקר נוה יער. eizenber@volcani.agri.gov.il

 

bottom of page