top of page

יום עיון "התמודדות עם עשבים רעים ללא כימיה"
לזכרם של שלום זרקא ושי כיתאין ז"ל

מצגות יום העיון:

ד"ר רן לאטי – אמצעים חדשים להדברת עשבים לא כימית

 

אבישי וזה – הדברת עשבים באמצעות עיבודים מכניים

ד"ר גיל אשל – חשיבות הצמחייה העשבונית בתפקוד הקרקע

יונתן אברהמס ממשק ניהול עשביה במטעים ובכרם

פרופ' חנן איזנברג הדברת עשבים מכנית בגידולי שורה- מעבודות היחידה לחקר עשבים בנווה יער

אביתר אסף – הדברת עשבים בתוך שורת הצמחים (intrarow) באמצעות קלטרת אצבעות

bottom of page