top of page

חוברת התקצירים של ועידת האגודה ה-23.

הרצאת פתיחה:

הנסיורג קרמר והרמן סטובלר (Bayer crop science AG, גרמניה): הדברת עשבים כחלק אינטגרלי מייצור בר קיימא של מזון וסיבים - היבטים וסיכויים

 

ישיבה I  עמידות לקוטלי עשבים

   

שמואל גלילי, יוסי הרשנהורן, יבגניה דור, בדני חנה, יבגני סמירנוב, גיא אכדרי ואורית שגב: אפיון מוטנט חמצה עמיד למעכבי ALS

מאור מצרפי, ברוך רובין וצבי פלג: השפעת טמפרטורה על עמידות שאינה תלויה באתר מטרה למעכבי ACCase בעשבים דגניים

זיו קלינמן וברוך רובין: הרחקה של גלייפוסט מאתר מטרה היא המקנה  עמידות לקוטל העשבים בקייצת מסולסלת

אייל פרנקל, ברוך רובין וצבי פלג: השפעת תנאי הסביבה על הכשירות האקולוגית בעשבים דגניים העמידים לקוטלי עשבים

ארז בן-נון: הפחתת עמידותם של עשבים-רעים לקוטלי עשבים, מתאוריה למערכת תומכת החלטה ממוחשבת

עמית פאפוריש וברוך רובין: הבסיס הביוכימי והגנטי של רגישות תירס סופר מתוק לקוטל העשבים פורמסולפורון

 

ישיבה II  פיזיולוגי וגנטיקה של עלקת

   

הרצאת פתיחה: יבגניה דור, שמואל גלילי, יבגני סמירנוב, גיא אכדרי ויוסי הרשנהורן: מדוע רגישה העלקת למעכבי  ALS ?

טל שילה, שמואל וולף, ברוך רובין וחנן איזנברג: היבטים פיסיולוגים במנגנון הפעולה של גלייפוסט בהדברת עלקת מצרית  

דינה פלקחין, דני יואל, יבגניה דור,יבגני סמירנוב, המם זיאדנה ויוסי הרשנהורן: שינוים מדאיגים של אוכלוסיות עלקת החמנית בארץ

לילך יסעור קרוח, תמי להב, זאקלין אבו נסאר, שירי פרייליך וראדי עלי: "המשולש המסתורי": פונדקאי – טפיל – וחיידקים אנדופיטיים

אמנון כוכבי, חנן איזנברג, יונתן אפרת ושמעון רחימלביץ': השפעת השקיה במים מליחים על יחסי טפיל פונדקאי בהתפתחות עלקת מצרית (Phelipanche aegyptiaca Pers.) בגידול עגבנייה (Solanum lycopersicum)  

 

הרצאה לכבוד שנת ה-50: דורון באום: על סימזין, על דאלאפון ועל ותיקי האגודה – אנקדוטות מהסימפוזיון על הדברת עשבים בהדרים 1966

 

ישיבה III אקולוגיה והדברת עשבים לא כימית

   

יוסי הרשנהורן: הדברה פיזיקלית של גומא הפקעים עם מכונה ייעודית

הדר קוזיקרו, יעקוב גולדווסר, גיל אשל וברוך רובין: גידולי כיסוי בתפוחי  אדמה כממשק אלטרנטיבי ידידותי לסביבה

שי מי-טל, גלעד שלו, ינון נבו, עופר בארי: סקירה של אפשרויות זמינות למיפוי עשבים רעים לטובת הדברה מדייקת

 

 

ישיבה IV   הדברה כימית

 

הרצאת פתיחה - שייקה קליפלד: מחזור זרעים ועשבים

יוסי הרשנהורן, אריאל ויניציאן, יבגני סמירנוב וגיא אכדרי: הדברת עלקת בעגבניות עם הימלאיה

יבגניה דור, יבגני סמירנוב ויוסי הרשנהורן: הדברת עלקת בעגבניה עמידה לקוטלי עשבים מעכבי האנזים Aceto lactate synthase

   

ישיבה IV    הדברה כימית

 

עוז בן-דויד, חנן איזנברג וברוך רובין: שילוב עמידות גנטית וכימיגציה להדברה מושכלת של עלקת בחמנית

חנן איזנברג: מערכת קבלת החלטות להדברה מושכלת של עלקת מצרית בעגבניה

און רבינוביץ, יעקב גולדוסר, זאב גרסטל אחמד נאסר וברוך רובין: שיפור הדברת עלקת מצרית בגידול עגבניות לתעשייה על ידי כמיגציה שבועית באימאזפיק

יפעת יאיר, משה סיבוני וברוך רובין: ניסויים בהדברת אמברוסיה מכונסת

יעקב גולדווסר, און רבינוביץ', הדר קוז'קרו, ברוך רובין: הדברת כשות השדות באמצעות תואריות גרגריות של קוטלי עשבים דיניטרואנלינים

 

 

bottom of page