top of page

נשיא האגודה: שאול גרף, מו"פ צפון. shaoulgraph@gmail.com 

מזכיר האגודה: עמית פאפוריש, מרכז מחקר נווה יער kapitush@gmail.com

העורך הראשון של הגיליון האלקטרוני: דר' ישעיהו (שייקה) קלייפלד ז"ל

סיור החורף של האגודה 

עמק חפר- יוני 2017

כתב: עמית פאפוריש

נפגשנו כ-70 אישה ואיש בבוקר קיצי ב"עץ האהבה" שעל גדות נחל אלכסנדר. לאחר קפה ומאפה שמענו סקירה קצרה מפי מדריכי שה"מ באזור, עופר גורן ויואב גולן, על גידולי השדה בעמק. משם יצאנו לצעידה קצרה, אל הגדה הנגדית של הנחל שם מצאנו פרדס המאולח קשה בעשב הפולש אמברוסיה מכונסת. שמענו מפי מספר דוברים סקירה על קשיי ההתמודדות עם העשב: מפי יהודה גלר מגבעת חיים איחוד שמענו על מאמצי ההדברה האזוריים להתמודדות עם אמברוסיה ועל שילוב קוטלי העשבים (הורמונלי + גלייפוסט) בו משתמשים לצורך הדברת העשב, שנבחר עפ"י הנסיון שנצבר באזור עם העשב. מפי ד"ר טוביה יעקובי שמענו על הגילוי של העש אפיבלמה (Epiblema sternua), אשר דרגות הזחל שלו ניזונות מאמברוסיה ועל כן הוא מהווה מטרה למחקר ופוטנציאל עתידי לאמצעי הדברה ביולוגי של אמברוסיה. עוד נערך דיון על האפשרות של התמודדות עם העשב בטיפולי הגמעה של קוטלי עשבים שונים לקרקע, דרך מערכת הטפטוף, גישה אשר עשויה לסייע בהתמודדות עם קני השורש המאפשרים לעשב ריבוי וגטטיבי יעיל. אך עוד חזון למועד, גישה זו לא נבחנה בצורה מסודרת ועוד דרך רבה עד לאפשרות שתיושם בשטח.

רגלת הגינה

שלשי רגלני

מהפרדס יצאנו בשיירת הרוכבים לסיור בחלקות של גד"ש חפר, בניצוחו של המדריך האזורי יואב גולן והמגדל אבי בן-עמי. בתחנה הראשונה עצרנו בשדה תירס לתחמיץ המאולח בעשב שלשי רגלני. בחלקה ניתן היה לראות גם את העשב רגלת הגינה, אשר על אף הדמיון החזותי והמילולי, אינו קשור מבחינה בוטנית לשלשי- ותודה לפרופ' ברוך רובין שסייע לנו לתת בהם סימנים. החלקה טופלה בלאודיס- מעכב HPPD (מעכב ביוסינתיזה של קרוטנואידים) וניתן היה להבחין בהלבנת העלים של העשבים, סימן הפגיעה האופייני לקוטלי עשבים אלו. בחלקה הוצגה גם הבעיה של שימוש במים ממתקני טיהור שפכי רפתות ("מי-נטל") אשר פיזורם בחלקות הגד"ש נפוץ באזור זה. מים אלו עשירים בחומר אורגני והשימוש בהם אמור להיטיב עם הקרקע והגידול, אך הצורך להיפטר מכמויות גדולות של נוזלים אלו, אשר הינם שרך עודף של התעשייה, מוביל לפיזור יתר הגורם לבעיות קשות של, המלחה, הצפות ופגיעה בקרקע, בגידולים ובסביבה. בתחנה השנייה בגד"ש חפר עצרנו בשדה כותנה מטיפוס פימה. בחלקה זו בוצעו מספר מהלכים של יישום קוטלי עשבים, על מנת להתמודד עם עשבים שונים הנפוצים בסביבה, בניהם ליפופית ומיני ירבוזים. בין השאר בוצעו טיפולי קדם-זריעה ואחר הצצה בקוטלי עשבים סלקטיביים וכן ריסוס מוגן בשלבי ההתפתחות המאוחרים של הגידול ובסך הכל ניתן היה להתרשם מהנקיון של החלקה. נושא השימוש החוזר בקוטלי עשבים מעכבי ALS (אשר יושמו כחלק מטיפולי אחר הצצה ובריסוס המכוון) העלה דאגה בקרב חלק מהחברים, ובעיקר על רקע העובדה שחומרים ממנגנון פעולה זה נמצאים בשימוש בחלק ניכר ממחזור הגידולים בגד"ש. תופעה זו עשויה להוביל להתבססות אוכלוסיות עשבים עמידות בשדה. מאידך ישנו מחסור קשה באמצעים (שהשימוש בהם כלכלי) על רקע הוצאת חומרים שונים משימוש, דוגמת הטריפלורלין.

בתחנה השלישית, עצרנו לצד חלקת אבטיח מללי. גידול זה סובל ממחסור קשה באמצעי הדברה מורשים. החלקה בה ביקרנו הייתה של אבטיח בדו-גידול עובדה שאפשרה יישום קוטלי עשבים בקדם הצצה והפעלתם ע"י המים. גם כאן, ניתן היה להתרשם מניקיון החלקה, וכן מניקיון השוליים מעשבים (ומחמאות רבות אכן ניתנו למגדל). בהזדמנות זו, ד"ר און רבינוביץ' ופרופ' חנן איזנברג הציגו בקצרה ניסיונות הנערכים בצפונה של ארץ על מנת לבחון קוטלי עשבים שונים כאפשרות להדברת עשבים באבטיח מתוך תקווה שחברות ההדברה ירימו את הכפפה וירשו את החומרים המראים תוצאות מבטיחות.

מכאן החלנו לחתור אל ארוחת הצהריים. בדרך עצרנו בשתי תחנות בשדות תירס מספוא: בראשון לחזות בחלקה הזרועה ב-twin row- פרקטיקה ההופכת יותר ויותר נפוצה בשדות ארצנו, אף שהדיווחים על עליה ביבול אינם חד משמעיים ומשתנים מאזור לאזור. חלקת התירס השנייה (הפעם של כפר ויתקין), טופלה בקוטל העשבים אקיפ (פורמסולפורון; מעכב ALS) + באלאנס סמארט (איזוקספלוטול; מעכב HPPD) אשר שניהם כוללים סייפנר. בחלק מהאזורים בחלקה ניתן היה לחזות בפגיעות האופייניות למעכב ביוסינתיזה של הקרוטנואידים וההשערה של המדריכים והמגדל הייתה שאלו אזורים בהם סבל התירס מעקה כלשהיא אשר פגעה ביכולת הסייפנר להגן על התירס מהפגיעה של איזוקספלוטול.

עייפים אך מרוצים פנינו אל ארוחת הצהריים שהגיע בדהרה עם יואל רובין. לאחר שסעדנו את ליבנו, הרווינו את צימאוננו והצטננו עם גלידה קרירה, באדיבותם של החברים ממרכז חקלאי העמק שהיו אמונים על המזון, התפנינו לדון בשתי סוגיות אשר הציגה דניאלה כפרי מהשירותים להגנת הצומח: הסוגיה הראשונה נגעה בפרוייקט למיפוי התפוצה של העשב הפולש פרתניון אפיל בישראל. מעט פירוט על עשב זה תוכלו למצוא בכתבה פרי עטו של טוביה יעקובי אשר פורסמה לא מכבר בעלי עשב. שיתוף הפעולה של כלל העוסקים במלאכה במיפוי תפוצת העשב הינה מרכיב חשוב, על מנת לאפשר נקיטת פעולות אשר ימנעו את התפשטותו כפי שקרה לגבי האמברוסיה. פרטים נוספים על פרוייקט המיפוי והאופן בו ניתן לסייע ניתן למצוא בדף הפייסבוק של האגודה. נקודה נוספת שהועלתה לדיון ע"י דניאלה הינה תקנות להדברת עשבים בשטחי בור. כיום הנושא פרוץ עובדה הגורמת לגופים שונים העוסקים בבריאות הציבור להעלות דרישות למניעת שימוש בקוטלי עשבים בשטחי בור (כגון צידי דרכים, גינות ציבוריות ועוד). על מנת להקדים תרופה למכה מנסים בשירותים להגנת הצומח לגבש תקנות אשר יאפשרו שימוש מושכל בקוטלי עשבים בשטחי בור, אשר עשוי להיות חיוני במניעת התפשטות של עשבים פולשים אך גם עשבים קשי הדברה נוספים. הדיון עורר אמוציות רבות בקרב החברים, עקב החשש שדיונים כגון אלו יהוו פתח להוצאת חומרים משימוש גם במגזר החקלאי, אשר גם כך סובל ממחסור באמצעים להתמודדות עם עשבים עקב "יציאתם לגימלאות" של חומרים שונים, כחלק מתקנות שונות (ולפעמים גם משונות).  

לסיום, הסיור ביקרנו בחלקת פרדס בה נערכה תצפית מסחרית של חברת לידור בהדברת עשבים באמצעות אליון. בחלקה זו ניתן היה להתרשם מהניקיון היחסי, בהשוואה לחלקה בה ביקרנו בבוקר, על אף שניתן היה לראות כתמי אמברוסיה וכן עשבים נוספים בחלק מהחלקה. לאחר הביקור בפרדס יצאנו איש איש לדרכו ולעיסוקיו.

בהזדמנות זו נודה לחברים שהיו אמונים על ארגון הסיור: יואב גולן, אבי בן-עמי ועומר קפילוטו. תודתנו נתונה גם לחברים ממרכז חקלאי העמק: עודד כהן ויואל רובין על ארגון הכיבוד וארוחת הצהריים.

bottom of page