top of page

נשיא האגודה: שאול גרף, מו"פ צפון. shaoulgraph@gmail.com 

מזכיר האגודה: עמית פאפוריש, מרכז מחקר נווה יער kapitush@gmail.com

העורך הראשון של הגיליון האלקטרוני: דר' ישעיהו (שייקה) קלייפלד ז"ל

סיור ע"ש שי כיתאין ושלום זרקא ז"ל 

נגב- מרץ 2018

כתב: עמית פאפוריש

נפגשנו כ-70 אישה ואיש, בשדה חיטה הסמוך לבית קמה. השנה התחלנו במסורת של קריאת הסיור המסורתי על שמם של שי כיתאין ושלום זרקא ז"ל. את היום פתח פרופ' ברוך רובין בדברים לזכרם של השניים, וכן סקירה על פעילותם הענפה בתחום החקלאות בכלל ומדע העשבים הרעים בפרט. עידן ריצ'קר הציג את התחנה הראשונה- שדה חיטה אשר חלקו נפגע משאריות קוטלי עשבים מהעונה הקודמת. שדה זה נזרע על כרב פפריקה. הפפריקה, שנזרעה במרץ של העונה הקודמת, טופלה בקוטלי עשבים שאריתיים: קומנד (clomazone, מעכב  ביוסינתיזה של קרוטנואידים)  וצ'נלג' (aclonifen, מעכב PPO ).  בחלקה ניתן היה להבחין בנזקים לחיטה בעקבות פעילותם השאריתית של קוטלי העשבים שיושמו בעונה הקודמת. הנזק התמקד בקוליסים, בין הערוגות של העונה הקודמת, אשר לא הורטבו במהלך עונת גידול הפפריקה ע"י הטפטוף בחלקה. נערך דיון על אפשרויות להתמודדות עם התופעה הכללית של שאריתיות, ובעיקר השאריתיות המוגברת באזורים הלא מורטבים של השדה. בין השאר הוצע שימוש בריסוס מכוון והימנעות מטיפול בקוליסים אשר ממילא אינם מורטבים ולא מהווים מצע לנביטת עשבים.

מבית קמה שמנו פעמינו למועדון לחבר בקיבוץ משמר הנגב, שם המתין לנו קפה ומאפה. לאחר שהשבענו רעבוננו, שמענו הרצאה קצרה מפי ד"ר שירלי גזית, מהארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית בישראל, על התמודדות מכנית עם עשבייה בחקלאות האורגנית. בהרצאה הוצגו שני ניסויים לבחינת השפעת עיבוד תשתית (רדוד, מעמיק וביקורת) על נביטה והתפתחות עשבים, וכן השפעת עיבודים שטחיים לאחר הצצה על התפתחות העשבים בשדה. בנוסף, קיבלנו סקירה קצרה על פעילותו של גד"ש שקמה (שותפות של משמר הנגב ובית קמה) מפי המגדל ליאור. מהמועדון לחבר יצאנו אל מגרש הכלים של הגד"ש, שם קיבלנו סקירה מפי אבישי וזה על מספר כלי עיבוד וקילטור, ישנים וחדשים, להתמודדות עם עשבייה.

ממשמר הנגב ביצענו דילוג קצר אל חוות גילת, שם קיבלנו סקירה מפי ד"ר דוד בונפיל על שתי חלקות מעניינות. החלקה הראשונה הייתה חלקת כרב נע בה גודלה חיטה בשנה שעברה. בחלקה זו ביקרנו גם בסיור לפני שנה, אז יכולנו להתרשם מיעילות הדברת העשבים, ביניהם זון עמיד לקוטלי דגניים, באמצעות התכשיר סקורה (pyroxasulfon, מעכב VLFAs) . בחלקה, ניתן היה להבחין ברמת אילוח גבוהה של זון במקטעים אשר שימשו כביקורת לא מטופלת בעונה שעברה, ככל הנראה עקב פעילות שאריתית של התכשיר והשפעת ההדברה בעונה שעברה על בנק הזרעים של העשבים במקטעים המטופלים. בחלקה השנייה גודלה חיטה על כרב-נע. החלקה, שהייתה משובשת בחרציות, טופלה בטיפול משולב של פלטון (fluroxapyr, קוטל עשבים הורמונלי) ולוטוס (cinidon-ethyl, מעכב PPO) בתוספת שטח DX, במקרה זה ללא הצלחה. נראה שהלוטוס בשילוב השטח פגע בחרציות אך לא השמיד אותן לחלוטין.

לאחר הביקור בחלקות של גילת, עצרנו להפסקת צהריים קצרה עם סנדב'יץ במרכז המחקר בגילת. לאחר התרעננות בצל, המשכנו לשתי תחנות אחרונות: קיבוץ אורים ומושבי הנגב. בקיבוץ אורים, ביקרנו בחלקת בצל משובשת בארכובית שבטבטית. חלקה זו טופלה במספר תכשירים, ביניהם פנדל (pendymethaline, מעכב מיקרוטובולי), רונסטר (oxadiazone, מעכב PPO) וסלקט סופר (clethodim, מעכב ACCase), אך אלו לא הועילו כנגד הארכובית. על מנת לנסות להתמודד עם הארכובית מקטע החלקה המשובש טופל בטומהוק (fluroxapyr), קוטל עשבים הורמונלי אשר אינו מורשה בבצל. טיפול זה חיסל את הארכובית אך פגע גם בבצל. עם זאת, נראה כי הבצל התאושש במהרה ויש לקוות שהפגיעה לא תתבטא בפחיתה ביבול במועד האסיף. במושבי הנגב, הציגו לנו עידן ריצ'קר ואביתר שטרן, ניסוי של חברת אדמה לבחינת שילובים שונים של קוטלי עשבים, ביניהם קוטלי עשבים הורמוניליים [טומהוק (fluroxapyr) ודופלוזן (mecroprop-p)] מעכבי פוטוסיתיזה ]ברומטריל (bromoxinyl)] ומעכבי ALS [דרבי floramsulam+flumetsulam)) ודרבוקה (floramsulam)] להדברת עשבים לאחר הצצה בחיטה. נראה כי הדברת העשבים, ובעיקר חלמית (העשב העיקרי בחלקה), הייתה יעילה. נערך דיון קצר על ההגבלות הקיימות בתווית על מועדי היישום של תכשירי ה-floramsulam, עקב חשש משאריתיות לגידול העוקב, אשר לדעת חלק מהמשתתפים לא תמיד משקפות את השאריתיות בפועל בחלקה משום שאינן לוקחות בחשבון את השונות בין חלקות, בעיקר על רקע מיעוט הגשמים והשינוי בתפרוסת שלהם בשנים האחרונות. תחנה זו הייתה האחרונה לסיור זה ולאחריה נפרדנו לשלום.

תודות: תודה לכל הדוברים והדוברות בתחנות השונות. תודה מיוחדת לעידן ריצ'קר, על ארגון סיור מעניין וממצה, וכן לתום קליפר שסייע לו. תודה לחברת תפזול על מימון ארוחת הצהריים.

bottom of page