top of page

קישורים בארץ:

 

השירותים להגנת הצומח וביקורת - משרד החקלאות ופיתוח הכפר.  אתר ובו אינפורמציה על אבחון נגעי צמחים, ביקורת תוצרת חקלאית, הסגר צמחים. תכשירי הדברה ומספוא, נגעים חדשים וחומרי ריבוי, סטנדרטים, הכשרה ומידע, אבטחת איכות והסמכה.

 

מאגר חומרי הדברה - משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המאגר כולל את כל הפרטים ומנוע חיפוש ל-900 חומרי הדברה המורשים בישראל כולל שם כימי, שם מסחרי ומינונים מומלצים.

 

תכשירים קוטלי עשבים - חלק ממאגר חומרי ההדברה הנ"ל עם מנוע חיפוש ספציפי לקוטלי עשבים המורשים בישראל כולל שם כימי, שם מסחרי, מינונים מומלצים לפי גידולים ומיני עשבים מודברים.

 

צמחיית ישראל ברשת - מגדיר מקוון - מיזם משותף של פרופ' אבינעם דנין ז"ל ובנו, ברק דנין.
כולל ממשק הגדרה חדש, מפות תפוצה, צילומים באיכות גבוהה ועוד.

 

קישורים בעולם:

 

International Weed Science Society - אתר של האגודה הבינלאומית למדע העשבים הכולל מידע מצומצם בעיקר על פעילויות, כנסים ופרסומי האגודה.

 

The Weed Science Society of America - אתר של האגודה האמריקאית למדע העשבים הכולל מידע רב על פעילויות, כנסים, מלגות ושלושת הז'ורנאלים של האגודה:
Weed Science, Weed Technology, Invasive Plant Science and Management 
באתר מנוע חיפוש למיני עשבים על פי שם עממי ושם לטיני, צילומי עשבים ומידע עשיר בנושאים בוערים כמו עמידות לקוטלי עשבים, צמחים פולשים, הדברת עשבים ועוד.

 

European Weed Research Society - אתר של האגודה האירופאית למדע העשבים הכולל מידע על פעילויות, כנסים, קבוצות עבודה, מלגות והז'ורנאל Weed Research של האגודה.

 

The International Parasitic Plant Society - אתר של האגודה הבינלאומית לצמחים טפילים הכולל מידע על האגודה, כנסים, תקצירי כנסים והפרסום המצוין HAUSTORIUM היוצא אחת למספר חודשים ובו מידע מפורט ועדכני בנושא צמחים טפילים כולל סקירת ספרות של מאמרים חדשים שהתפרסמו בנושא זה.

 

The Parasitic Plant Connection - אתר מצוין של Dan Nickrent מאוניברסיטת אילינוי בארה"ב המכיל מידע בוטני רב ועשיר בנושא צמחים טפילים. האתר כולל חלוקה בוטנית, יחסים פילוגנטיים, מידע מולקולארי, צילומי צמחים, טרמינולוגיה, פרסומים, רשימות ספרות, שמות חוקרים, קישורים, בולים עם צמחים טפילים, מאכלי צמחים טפילים ועוד.

 

Weed Research- האתר של ירחון של האגודה האירופאית למדע העשבים בהוצאת Wiley-Blackwell.

 

Western Society of Weed Science - אתר של האגודה המערבית האמריקאית למדע העשבים. באתר פרסומים, כנסים, מערכי שיעור ומצגות בנושאי מדע העשבים.

 

KEW GARDENS - אתר של הגנים הבוטניים המפורסמים בעולם. באתר מידע בוטני רב הכולל אוספי צמחים, פירסומים, חינוך, ועוד

 

UC DAVIS WEED RESEARCH  - אתר טוב בנושא חקר עשבים של אוניברסיטת דייוויס בקליפורניה. כולל מידע רב בנושאים הקשורים לחקר עשבים כולל זיהוי עשבים, צילומי עשבים, רגישות עשבים לקוטלי עשבים, עשבי מים ועוד

אגודת מדע העשבים של קליפורניה - (האגודה הראשונה בעולם למדע העשבים) אתר של האגודה הקליפורנית למדע העשבים. האתר כולל מידע על כנסים, פרסומים וקישורים.

 

אתר עמידות עשבים להרבצידים - The Herbicide Resistance Action Committee HRAC. אתר מיוחד של גוף בינלאומי של אגודת התעשייה האגרוכימית בנושא עמידות עשבים לקוטלי עשבים. האתר מכיל מידע על עשבים עמידים, סקר על תפוצתם, מנגנוני פעולה, אתרי פעולה, אסטרטגיות הדברה ומילון מונחים. 

לינק למפת הקבוצות הכימיות של חומרי ההדברה - חלק מהאתר של HRAC ובו מיון של קוטלי עשבים על פי קבוצות הכימיות כולל מנגנוני הפעולה וחומרים פעילים.

לינק למפת הקבוצות הכימיות של חומרי ההדברה (מפה מעודכנת - 2020) - עדכון של סיווג קוטלי העשבים לקבוצות כימיות ומנגנוני פעולה, בעקבות מידע חדש שנוסף מאז הפצת המפה המקורית של HRAC.

 

Intenational Survay Of Herbicide Resistant Weeds- שיתוף פעולה בינלאומי בו מעורבים מדענים מכ-80 מדינות, לשמירה על אחידות ודיוק מדעי בדיווח על מיני עשבים עמידים בעולם. האתר מכיל מידע מעודכן כלל עולמי לגבי מספר המינים העמידים וזהותם, מנגנוני הפעולה אליהם התפתחה עמידות, מוטציות שאופיינו כקשורות בעמידות ועוד. בנוסף קיימים קישורים למידע רלוונטי בספרות, טבלאות וגרפים רלוונטים וכמובן אפשרות לדיווח על מינים עמידים חדשים.

 

bottom of page