top of page

נשיא האגודה: שאול גרף, מו"פ צפון. shaoulgraph@gmail.com 

מזכיר האגודה: עמית פאפוריש, מרכז מחקר נווה יער kapitush@gmail.com

העורך הראשון של הגיליון האלקטרוני: דר' ישעיהו (שייקה) קלייפלד ז"ל

סיור החורף של האגודה 

מערב הנגב- מרץ 2017

כתב: עמית פאפוריש

עם תום החורף וכניסתו הרשמית של האביב, ב-29 למרץ, קיימנו את סיור החורף של האגודה בדרומה של ארץ. כיאה לאביב, התעוררנו לבוקר שמשי, בהיר וחמים. נפגשנו כ-65 איש ואישה במרכז מחקר גילת לקפה ומאפה. לאחר שהתרעננו יצאנו לראות מכונה חדשה אשר נועדה לסייע בדילול בנק הזרעים בקרקע. מכונה זו אוספת את את המוץ וזרעי העשבים שנופלים מהקומביין לאחר קציר החיטה, וגורסת אותם. 

משם יצאנו לשתי תחנות בהן נבחן תכשיר קוטל עשבים חדש (סקורה) להדברת עשבים בחיטה, ע"י חברת גדות-אגרו. החומר הפעיל בתכשיר זה הינו פירוקססולפון, מעכב ביוסינתיזה של חומצות שומן ארוכות שרשרת- מנגנון פעולה זהה לזה של s-metolachlor המוכר. בתחנה הראשונה התרשמנו מניסוי בו נבחנה הפיטוטוקסיות של התכשיר לגידול (חיטה), ואילו בתחנה השנייה, מבחן זני חיטה בו רמת האילוח בעשבים הייתה גבוהה,  יכולנו להתרשם גם מיכולות ההדברה של עשבים רעים, בניהם זון אמיד לקוטלי דגניים.

מגילת שמנו פעמינו אל מושב פטיש על מנת להתרשם עם ההתמודדות היומיומית של הפרדסנים של "מושבי הנגב" עם עשבים רעים בפרדס. בתחנה הראשונה שמענו על ההתמודדות עם עשבים בחלקת פומלות צעירה (בהנבה ראשונה) ועל הקושי בהדברת העשבים מתחת לעצים עם נוף משתרע ("שמלה") לעומת עצים בעלי נוף גבוה. המשכנו לתחנה שנייה בפרדס תפוז בשנת הנבה שנייה. בפרדס זה ישנה התמודדות מורכבת עם העשב חנק מחודד. הפרדסן תיאר בפנינו את ההתמודדות עם העשב בשלושה אופנים: ריסוס קוטלי העשבים גליפוסאט ואוקסיפלורופן על נביטות חדשות, בשלב שני כיסוח ידני קרוב לקרקע של צמחי חנק שהצליחו להתפתח על שורת העצים, ולבסוף במידה והעשב הצליח להתפתח ולטפס על העצים- הורדה של העשבים מהעצים בעזרת מגרפות והשמדתם ע"י שריפה. 

ממושב פטיש, המשכנו אל שדות קיבוץ עין השלושה, שם חזינו בכשל חריג בהדברת עשבים בתפו"א. מצאנו חלקה מאולחת קשה בעיקר בעשב עשנן. בחלקה זו ניתן טיפול משולב של סנקור (metribuzin) ולינורקס (linuron), כאשר עפ"י המגדל בחלק אחד של החלקה, בו נצפה הכשל בהדברה, ניתן הטיפול בטעות על קרקע לחה ולדעתו זה מה שגרם לכשל. בנוסף נערך דיון בקשיים בהדברת סעידה (גומא הפקעים) בתפו"א: ביו השאר נידונה השפעת מחזור הגידולים ובחירת גידולים שמאפשרים שימוש בקוטלי עשבים אליהן רגישה הסעידה כמו גם אפשרות לזריעת זנים שמתחרים טוב עם העשב.

לאחר הדיון הפורה, הרעב החל לנקר בכולנו ולכן עלינו על הרכבים ונסענו ישירות אל ארוחת הצהריים שהמתינה לנו ליד "הבית הלבן", סמוך לקיבוץ נירים, בחורשה לזכר בני המועצה האזורית אשכול שנפלו במהלך מבצע צוק איתן. במהלך הארוחה, קיבלנו סקירה על קיבוץ נירים ופעילותו החקלאית. בתום ארוחת הצהריים המשכנו לתחנתנו הרביעית בסיור זה: שדה חמניות שזה עתה נבט בקיבוץ ניר עוז. בשדה זה אילוח קשה בעשבים חנק מחודד וחבלבל. בשטח היה בעבר חלקה אורגנית, אז כנראה התפתח הפוטנציאל הגדול של ריבוי וגטטיבי בו חזינו מתממש בחלקה. נערך דיון בדרכים אפשריות להתמודדות עם הבעיה, החל בקילטורים וכלה בהדברת כתמים גדולים בקוטלי עשבים לא בררניים תוך הקרבת חלק מהגידול. 

מטיבי הלכת המשיכו לשני התחנות האחרונות של הסיור בגד"ש מגן, שם התרשמנו מניסוי הדברת עשבים בחיטה בעזרת תערובות (tank mix) של קוטל עשבים הורמונלי של חברת תרסיס (קלאסיקו) עם קוטלי דגניים מקבוצת ה-ACCs (אקסיאל, טיפטופ ועוד) ביניהם קוטל עשבים חדש אשר שמו נותר עלום. בתחנה השנייה במגן, והאחרונה לסיור זה, חזינו בניסוי נוסף של חברת תרסיס להדברת עשבים בחיטה, שוב ע"י תערובות שונות, אך הפעם בחלקה המאולחת קשה בחבלבל. עייפים אך מרוצים, נפרדנו לשלום, והתחלנו בדרכנו (מי הארוכה ומי הקצרה) הביתה.

תודה גדולה לעידן ריצ'קר על ארגון סיור מעניין ומהנה. תודה גם לאיציק אמיתי על ארגון הכיבוד, וכמובן תודה לכל המשתתפים והמשתתפות בסיור.

להתראות בסיור הקיץ...

bottom of page