הועידה הארצית ה-27 לעשבים רעים והדברתם

הנכם מוזמנים ומוזמנות להשתתף הועידה אשר תתקיים ביום שני כ"ט בשבט התשפ"ג, 20.02.2023, באולם ע"ש אריוביץ' בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות. 

קול קורא להגשת תקצירים ניתן למצוא בקישור זה

כל מי שמעוניין או מעוניינת להגיש מועמדות לוועד המנהל או לוועדת הביקורת של האגודה מוזמנ.ת לכתוב למייל WeedScienceIL@gmail.com