top of page

הועידה הארצית ה-26 לעשבים רעים והדברתם

יום שלישי, כ"ז בשבט תשפ"א, 09.02.2021

הועידה הועברה באופן מקוון במתכונת Webinar

לחוברת הועידה לחצו כאן

ניתן לצפות בהרצאות כפי שהוקלטו במהלך הועידה, שימו לב כי הקישורים מסודרים לפי המושבים. ניתן לראות את הסרטונים כאן באתר, ניתן גם לעבור לצפייה בyoutube (לחיצה על האייקון בסרגל התחתון הנמצא בגוף הסרטון) או על ידי לחיצה על הכותרת מעל הסרטון.

כאשר עוברים לאתר youtube, מתחת לכל סרטון יש פירוט של כל המציגים והמציגות במושב המסויים וכן נושא ההרצאה. ניתן ללחוץ על הקישור לזמן המדויק לתחילת ההרצאה (בכחול). במידה ולא ראיתן.ם את כל שמות המרצים במושב מסויים, לחצו על "מידע נוסף"

bottom of page