top of page

יום עיון בנושא רגולציה של קוטלי עשבים
התקיים ביום שני ה-18.10.21 במרכז מבקרים ע"ש דוד נחמיאס, מתחם קק"ל בגילת

ברצונו להודות לכל המרצות.ים והמשתתפות.ים ביום העיון, וכן ליורם כחלון על הנחיית פאנל המומחים ולמשתתפי הפאנל: ינון שחם, ד"ר לילא שיני חאג' יחיא, תום קליפר, ד"ר מאור מצרפי, שלמה גלידאי וצביקה זיידמן.

ניתן לראות את המצגות מיום העיון בלחיצה על כותרת ההרצאה:

bottom of page