top of page

הועד המנהל

ועדת ביקורת

hanan.jpeg

פרופ' חנן איזנברג

חוקר ראשי במעבדה לחקר עשבים ומנהל מרכז המחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני). תחומי המחקר העיקריים בהם חנן עוסק הינם ביולוגיה ומודלים לחיזוי התפתחות עשבים, ביולוגיה והדברה של צמחים טפילים וחקלאות מדייקת.

אור רם.jpeg

אור רם

עובד בשה"ם (שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות). מדריך לגידולי שדה במחוז העמקים ורפרנט לגידולי שדה קיציים.

תם קליפר

עובד בגד"ש מאז השחרור. בוגר תואר ראשון בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, במהלכו עבד במעבדתו ברוך רובין ולאחר מכן המשיך שם לתואר שני. כיום מגדל אבוקדו וחוחובה ועוסק בטיפול בעשבייה בגד"ש מגן. 

יו"ר - ד"ר רן לאטי

חוקר ראשי במעבדה לחקר גישות הדברה מתקדמות וראש היחידה לחקר עשבים במרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני). תחומי המחקר העיקריים בהם רן עוסק הינם ממשקי הדברה משולבת (IWM) אמצעים מכאנים ופיזיקליים, חקלאות מדייקת ומודלים תלת-מימדיים לאפיון פנוטיפי של צמחים.

מאור.jpeg

סגן יו"ר - ד"ר מאור מצרפי

חוקר ראשי במעבדה לחקר צמחים פולשים והדברת עשבים, ביחידה לחקר עשבים במרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי (מכון וולקני). תחומי המחקר העיקריים בהם המעבדה עוסקת הינם צמחים פולשים בחקלאות, הבנת עקרונות הפלישה, השפעה של שינויי האקלים על עשבים פולשים ומקומיים בחקלאות ומציאת דרכים להדברתם.

גזבר - יפתח גלעדי

מדריך פלחה, גד"ש וירקות בעמקים המזרחיים משנת 2002. לפני כן מרכז גד"ש דגניה ב. מנהל את תחנת הנסיונות חוות עדן משנת 2014.

רוני.jpg

מזכירה - רוני גפני

סטודנטית לדוקטורט בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים וביחידה לחקר עשבים במנהל המחקר החקלאי בנווה יער, בהנחייתם של ד"ר ליאור בלנק ופרופ' חנן איזנברג. נושא המחקר שלה הוא השפעת משתנים גיאוגרפיים ואקלימים על תפוצה מרחבית והדברת ירבוז לבן.

יואל רובין

גר במושב שדה אילן. בוגר הגנת הצומח.  איש שדה בתחום הגנת הצומח בעבר ומזה שמונה שנים מדריך לגידול ירקות במרכז חקלאי העמק.

יעל הזה

אגרונומית, אחראית על תחום ניסויי השדה בתכשירי הדברה לרישוי בשירותים להגנת הצומח. נמצאת בתחום הגנ"צ משנת 2003 

הדס.png

הדס מרימצ'יק

אגרונומית .M.Sc.Ag, אחראית על פיתוח וניהול פרוייקטים של קוטלי עשבים לשוק הגלובלי בחברת אדמה

כרמית סופר-ארד

 

מדריכת הגנת הצומח במחוז גליל גולן. עבדה במשך כעשור במופ צפון כע. מחקר, בעיקר בתחום הגנת הצומח ובפיזיולוגיה. בעלת תואר ראשון ושני במדעי הצמח מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.

ניצן קאופמן.jpg

ניצן קאופמן

בן קיבוץ נגבה, עובד בחברת אדמה מכתשים בתור אגרונום באזור דרום. אחראי על סגמנט גד"ש וירקות תעשייה. נמצא בתחום הגנת הצומח מ 2010 ובחקלאות מילדות. בעל תואר שני בקרקע ומים מהפקולטה לחקלאות.

ינון שחם.jpeg

ינון שחם

חבר קיבוץ פלמ"ח צובה, מנהל מקצועי חברת אסיפי בר (קיבוצים בית גוברין ונחשון) ומנהל הפורום להגנת הצומח של משקי הדרום.

bottom of page